Kancelaria radców prawnych – wsparcie w sprawach spadkowych

Zespół kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. świadczy kompleksową pomoc prawną z dziedziny prawa spadkowego. Dysponujemy szerokim doświadczeniem w prowadzeniu spraw o stwierdzenie nabycia spadku bądź dział spadku. Nie są nam też obce kwestie prawne związane z zachowkiem czy dziedziczeniem przedsiębiorstw lub udziałów w spółkach.

Fazy prowadzenia spraw spadkowych

Współpracę w sprawach spadkowych rozpoczynamy od konwersacji z Klientem i od omówienia zagadnienia, z którym się do nas zgłasza. Ważne jest, by już przy inicjującym spotkaniu w sposób zrozumiały, kompleksowy i klarowny przedstawić oraz wyjaśnić zainteresowanemu stopień skomplikowania sprawy. Następnym krokiem jest zaznajomienie się z konieczną dokumentacją, także pomoc Klientom w jej skompletowaniu, a w dalszej kolejności zaplanowanie wspólnie ze spadkobiercami właściwej dla charakteru sprawy strategii działania i opracowanie odpowiednich pism. Podejmujemy wszelkie starania, by rozwiązywać problemy Klientów w każdym stadium sprawy spadkowej, reprezentując ich w trakcie spadkowego postępowania sądowego, jak i oferując pomoc prawną przy projektach testamentów. Będziemy wsparciem też dla Klientów poszukujących pozasądowego sposobu rozwiązywania sporu. W takim przypadku proponujemy przygotowanie i wsparcie w negocjacjach ugodowych.

Sprawy spadkowe – szczególny rodzaj postępowań

Charakter spraw spadkowych, pomoc osobom, które dopiero co straciły bliskich członków rodziny, wymaga pełnego zrozumienia i taktownego podejścia. Nierzadko wiąże się to ze współpracą z wieloma zaangażowanymi emocjonalnie bliskimi, dla których prawne uregulowanie spraw majątkowych po zmarłym pozostaje bolesnym obowiązkiem. W takich przypadkach zespół naszej kancelarii, wykorzystując wieloletnie doświadczenie, które jest bezcenne, prowadzi sprawę spadkową podejmując działania pełne empatii.