Kilka informacji o systemie rozliczeń SWIFT

Zajrzyj tu, jeśli szukasz szczegółowych informacji w temacie systemu rozliczeń SWIFT.

Pomimo, że praktycznie rzecz biorąc systematycznie korzystamy z usług bankowych, sporo osób po raz pierwszy usłyszało o istnieniu systemu SWIFT w 2022 roku w kontekście sankcji wobec Rosji jako reakcja Zachodu na wojnę na Ukrainie. Ale system SWIFT wykorzystywany jest już od lat 70-tych XX wieku i jest jednym z filarów wydajnego działania światowej bankowości.

System bankowy SWIFT nie jest jedynym w użyciu

SWIFT to skrótowiec od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, co po polsku tłumaczy się na Stowarzyszenia na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Powszechnie jednak tego skrótu używa się do nazwania międzynarodowego systemu rozliczeń między bankami, bez którego realizacja przelewów międzynarodowych byłoby zapewne dużo bardziej skomplikowane niż aktualnie. SWIFT to bardzo popularny, ale nie jedyny używany obecnie system tego rodzaju. Oprócz niego m.in. w Polsce funkcjonują dodatkowo z systemów: SEPA, Elixir czy SORBNET.Na świecie funkcjonują również różnorodne systemy lokalne, służące tylko do rozliczeń między bankami na obszarze konkretnego państwa.

Jak wobec tego wyróżnia się system SWIFT? Używany jest nieomal we wszystkich krajach świata, a przy tym korzystają z niego nie tylko instytucje bankowe, których liczba dziś przekracza już 10 tysięcy, ale też domy maklerskie, giełdy i mnóstwo innych jednostek finansowych. Każdy uczestnik systemu bankowego SWIFT musi otrzymać niepowtarzalny kod (Bank Identifier Code), składający się z 8 znaków (cyfr i liter). Dopuszczalne jest też przypisywanie kodu SWIFT oddziałowi banku, wówczas taki kod ma 11 znaków.

System bankowy SWIFT – przedstawiamy kody BIC popularnych polskich banków

Nawet jeśli zaledwie okazjonalnie korzystasz z transakcji międzynarodowych, warto znać kod BIC/SWIFT swojego banku, lub co najmniej wiedzieć gdzie ekspresowo znaleźć takie dane. Niżej znajdziesz kody BIC/SWIFT największych banków, prowadzących placówki w Naszym kraju.

– Raiffeisen Bank Polska: RCBWPLPW
– BIC ALIOR BANK: ALBPPLPW
– Getin Bank: GBGCPLPK
– Bank BPH: BPHKPLPK
– Credit Agricole: AGRIPLPR
– Pekao SA (z żubrem): PKOPPLPW
– PKO BP (w tym dla rachunków PKO Inteligo): BPKOPLPW
– mBank (BRE): BREXPLPWMBK
– BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI: POLUPLPR
– Bank Millenium: BIGBPLPW
– BNP Paribas Bank Polska SA: PPABPLPK
– Santander Bank Polska: (wcześniej BZ WBK): WBKPPLPP
– CitiBank: CITIPLPX
– ING Bank Śląski: INGBPLPW

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]