Noty księgowe na 40 euro – sposób na opieszałych kontrahentów

Jak wystawić notę księgową na 40 euro - poszerz swoje wiadomości!

Każdy przedsiębiorca prędzej lub później zderza się z kontrahentami, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury we wskazanym terminie. Jeszcze dekadę temu był to duży problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 roku w przypadku pojawienia się opóźnień w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania spóźnionym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku również na 100 oraz 70 euro.

Kiedy przedsiębiorca ma prawo wystawić notę księgową na 40 (lub więcej) euro?

Według artykułów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależna jest od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność nie przekracza 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, lecz nie przekraczającej 50 000 zł, wierzyciel począwszy od 2020 roku może z kolei wystawić notę na 70 euro, a jeśli wysokość niezapłaconej należności przekracza 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Co najistotniejsze, taką notę można wystawić dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, w dodatku bez potrzeby uprzedniego upomnienia o przekroczeniu terminu. Warto jednak zastanowić się czy wystawienie kontrahentowi ekspresowo noty księgowej na 40 (albo więcej) euro nie zburzy budowanych często przez szmat czasu dobrych kontaktów biznesowych. Przecież przyczyną zwłoki w przelaniu opłaty może być zwykłe niedopatrzenie albo chwilowe problemy finansowe dłużnika, a nie jego intencjonalne działanie. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Darmowy generator not księgowych – gdzie szukać?

W chwili, gdy przedsiębiorca pierwszy raz postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, w jaki sposób trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro obowiązujące regulacje mówią o nocie w walucie euro. Wskazówki w tym zakresie wyszczególniono we wspomnianym powyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w złotówkach oblicza się na bazie średniego kursu euro obwieszczonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin opłaty za faktury.

Wierzycieli zachęcamy do skorzystania z generatora not księgowych, udostępnionego bezpłatnie na stronie Flobo – polskiej aplikacji do obsługi należności w firmach, która wyposażona jest również w innowacyjny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]