Podstawowe informacje o restrukturyzacji przedsiębiorstw

Jeśli spółka znalazła się w poważny kryzys, długi względem partnerów rosną z miesiąca na miesiąc i rozpoczęcie procedury bankructwa zdaje się być najodpowiedniejszym rozwiązaniem, być może nadszedł czas na wypróbowanie innej alternatywy: restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – powstrzymaj rosnące zadłużenie

Restrukturyzacją można określić przekształcenie firmy, mającą na celu uniknięcie jej bankructwa i w efekcie wzrost jej wartości. W naszym kraju postępowania restrukturyzacyjne reguluje Prawo restrukturyzacyjne ustawa z 2015 r.. Nowe prawo jest wyraźnie bardziej nastawione na przedsiębiorców i oferuje im mnóstwo narzędzi do doprowadzenia do układu z wierzycielami. Również postępowania kończą się szybciej niż przed 2016 r. i są odformalizowane. Restrukturyzacja przynosi wiele pożytków: wstrzymać sfinalizowanie nieprzychylnych ugód, pomagają zatrzymać egzekucje komornicze, spowolnić pędzącą spiralę zadłużenia, a przede wszystkim ochronić firmę przed bankructwem.

Cztery typy postępowań restrukturyzacyjnych

Przytoczony wyżej akt prawny definiuje 4 możliwości prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Jest to:
– postępowanie układowe, które wybierają zazwyczaj właściciele firm obawiający się niewypłacalności. W tym bardzo wnikliwym postępowaniu sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika przez wskazanie tymczasowego nadzorcy sądowego. Okres prowadzenia tego rodzaju postępowania jest w szeregu przypadków dłuższy niż 12 miesięcy, ponieważ w kwestiach dotyczących zobowiązań spornych, to sąd postanawia o ostatecznej kwocie wierzytelności.
– przyspieszone postępowanie układowe, które pozwala dłużnikowi na zawarcie układu po przygotowaniu oraz zaakceptowaniu wykazu zobowiązań w uproszczonej procedurze. Toczy się ono w sądzie, aczkolwiek w domyśle ma doprowadzić do rychłego zawarcia układu pomiędzy wierzycielami oraz dłużnikiem. Ten rodzaj postępowania toczy się najczęściej nie dłużej niż 6 miesięcy.
– postępowanie sanacyjne, które niezależnie od działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami, daje dłużnikowi możliwość przeprowadzenia działań sanacyjnych, a zarazem zapewnia najpełniejszą ochronę przed windykacją. Niemniej jednak wiąże się to z przekazaniem zarządu nad przedsiębiorstwem.
– postępowanie o zatwierdzenie układu toczące się bez uczestnictwa sądu. W takim postępowaniu to zadłużona firma przy współudziale z nadzorcą układu, którego zresztą sama wybiera, na własną rękę prowadzi pertraktacje z wierzycielami i zbiera ich pisemne głosy. Obowiązkiem sądu jest tutaj wyłącznie zatwierdzenie układu zgodnie z decyzją wierzycieli.

Należy podkreślić, iż funkcjonują ograniczenia, które wpływają na to, jaki typ restrukturyzacji może zostać zastosowany w danej sytuacji. Np. przyspieszone postępowanie układowe oraz postępowania o zatwierdzenie układu można rozpocząć jedynie wtedy, gdy kwota zobowiązań spornych nie wykracza ponad 15% całkowitych wierzytelności, w innym przypadku odpowiednie jest przystąpienie do prowadzenia postępowania sanacyjnego bądź układowego. Działania restrukturyzacyjne są skomplikowane, więc jeżeli postanawiasz o ich prowadzeniu, ale nie jesteś pewien, który model będzie stosowny dla Twojego przedsiębiorstwa, koniecznie zgłoś się po wsparcie do doradcy restrukturyzacyjnego.