Twojej firmie grozi upadłość? Zgłoś się do kancelarii doradcy restrukturyzacyjnego

Nie każde przedsiębiorstwo działa z sukcesem w swojej branży. Nierzadko z powodu błędnego zarządzania, niepomyślnych umów czy po prostu niedających się przewidzieć okoliczności, zadłużenie przedsiębiorstwa zaczyna zwiększać się tak szybko, iż rodzi się strach przed niewypłacalnością w stosunku do kontrahentów czy wręcz o upadłość firmy. W takich sytuacjach należy szukać pomocy u doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – jedynie po zaliczonym egzaminie w Ministerstwie Sprawiedliwości

W styczniu 2016 r. zaczęło obowiązywać Prawo restrukturyzacyjne. Na mocy przepisów tego prawa nadawana uprzednio licencja syndyka zamieniła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Taka licencja przyznawana jest przez Ministra Sprawiedliwości podmiotom fizycznym, które spełniają warunki zawarte w art. 3 obecnej ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Są to między innymi: zarządzanie przez co najmniej 3 lata majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem bądź jego częścią, całkowita zdolność do czynności prawnych, nieskazitelna opinia, uzyskanie tytułu magistra, posiadanie polskiego obywatelstwa oraz zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną, powołaną przez Ministra Sprawiedliwości. Taki egzamin odbywa się nie rzadziej niż co pół roku. Starający się o licencję doradcy restrukturyzacyjnego rozwiązują zadanie problemowe, a także odpowiadają na 100 pytań z zakresu finansów, ekonomii, zarządzania oraz prawa, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – pomoc dla dłużnika i wierzyciela

Prawo restrukturyzacyjne przyznało doradcom z licencją większe uprawnienia niż te, które posiadali syndycy przed 2016 r.. Syndyk działał wyłącznie na polecenie sądu. Od 2016 r. doradca restrukturyzacyjny może pomagać przedsiębiorcy na wiele tygodni przed rozpoczęciem postępowania restrukturyzacyjnego, np. poprzez dokonanie analizy sytuacji, w jakiej znalazła się przedsiębiorstwo i znalezienie najodpowiedniejszego dla danego podmiotu kierunku restrukturyzacji czy opracowanie poprawnego wniosku do sądu o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Doradca restrukturyzacyjny może również reprezentować dłużnika w rozmowach negocjacyjnych z wierzycielami w trakcie postępowania o zatwierdzenie układu, jak również może wspierać swoją wiedzą wierzycieli, ochraniając ich interesy.

Restrukturyzacja to często ciężka i wielowątkowa procedura, tym samym kluczowe jest, żeby doradca restrukturyzacyjny umiał w prosty sposób wyjaśnić dłużnikowi jego położenie. Zaletą doradcy będzie też dobra znajomość gałęzi gospodarki, w której działa upadająca firma, gdyż ułatwia to przygotowanie planu restrukturyzacji oraz odszukanie a następnie przedłożenie dłużnikowi najlepszych źródeł finansowania.