Windykacja już nigdy nie będzie czasochłonna – poznaj aplikację Flobo

Skieruj się tu, jeśli potrzebujesz więcej informacji o automatycznej windykacji.

Jest dużo przeróżnych powodów, dlaczego klienci nie płacą w terminie za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi fakturami dotyczy zarówno przedsiębiorców, którzy świadczą usługi B2B, jak również firmy z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Windykacja – czynności, dążące do wyegzekwowania spłaty zaległości

Wierzyciel jest uprawniony do dochodzenia niespłaconych należności poprzez proces windykacji długu. Choć określenie to prawie każdemu nie najlepiej się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to postępowanie w ramach którego podejmuje się względem dłużnika szereg czynności zgodne z obowiązującymi przepisami. Działania te dążą do ściągnięcia zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, a więc regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Kiedy ta metoda windykacji nie przyniesie efektu, kolejną opcją jest windykacja sądowa. Jeśli firma współpracuje z kilkudziesięcioma czy nawet z kilkuset kontrahentów i każdego miesiąca generuje porównywalną liczbę faktur i paragonów, ryzyko, że jakaś część opłat nie zostanie przelana w określonym czasie zdecydowanie wzrasta. W uporządkowaniu całej procedury księgowania wpłat pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który dysponuje także opcją prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – notyfikacje o terminie wpłat z aplikacji

Robot Flobo nie tylko sprawdza, czy na konto bankowe wpłynęła płatność od klienta, ale w przypadku wykrycia jej braku we wskazanym czasie, inicjuje ona proces upominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca wykorzystujący to narzędzie może skonfigurować indywidualne harmonogramy działań wszczynanych względem nie płacących kontrahentów, wyznaczając między innymi przerwy pomiędzy poszczególnymi wiadomościami upominającymi. Informacja o nadciągającym terminie płatności za fakturę delegowana jest z aplikacji również przed jego upływem do tych klientów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie dokonali wpłaty w terminie w ostatnim miesiącu. Jeżeli wiadomości z przypomnieniem nie poskutkują, dalszymi stadiami automatycznej windykacji prowadzonymi przez robota Flobo jest wystawienie noty księgowej o równowartości 40 EUR oraz przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Wreszcie, jeśli wspomniane powyżej działania zadziałają, aplikacja prześle sprawę do e-sądu.

Zastosowanie aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na nadzorowanie przychodzących należności, a po kilku miesiącach bywa też przyczyną znacznej poprawy terminowości u klientów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]