Jakie kierunki studiów wybierają przyszli studenci?

Wybór odpowiedniego kierunku studiów to dylemat, przed którym każdego roku staje dziesiątki tysięcy abiturientów. Często wybór ten stanowi o rozwoju przyszłej drogi zawodowej. We wrześniu zaczęły się kolejne tury rejestracji na studia. Sprawdziliśmy zatem, które kierunki studiów są modne wśród młodzieży.

Popularne kierunki studiów

W top 10 najpopularniejszych kierunków studiów jak co roku na podium znajduje się informatyka. Maturzyści zainteresowani komputerami coraz częściej wybierają też studia o podobnym charakterze, które posiadają olbrzymi potencjał rozwoju. Są to rzecz jasna automatyka oraz robotyka, które nie są może kierunkami pionierskimi, niemniej jednak dopiero wraz z rozwojem technologicznym przestały być traktowane, jako studia dla hobbystów. W przypadku studiów pierwszego stopnia, maturzyści wybierają głównie zarządzanie i psychologię. Na kolejnych pozycjach widnieją prawo i administracja, kierunki ekonomiczne (np. rachunkowość i finanse), budownictwo bądź rozmaite filologie (szczególnie angielska).

Najwięcej kandydatów na miejsce przypada na kierunkach z obszaru orientalistyki (japonistyka i sinologia) oraz matematyki. Ciężko dostać się także na studia związane z marketingiem, branżą filmową czy grafiką komputerową. Warto zaznaczyć, iż spora liczba kandydatów na wybrany kierunek studiów zależy nie tylko od jego popularności. Liczni maturzyści składają przecież dokumenty o przyjęcie nawet na parę kierunków równolegle.

Jak wybrać odpowiednie dla nas studia?

Stojąc przed wyborem kierunku warto rozważyć swoje pasje, ale też potencjalne zapotrzebowanie na rynku pracy. Należy jednakże pamiętać, iż dany kierunek nie musi przesądzać przyszłej kariery zawodowej. Absolwenci studiów I i II stopnia mogą swobodnie poszerzać zdobyte kwalifikacje na studiach podyplomowych. Są one tworzone na praktycznie wszystkich uniwersytetach i akademiach i zazwyczaj nie ma warunku ukończenia studiów kierunkowych, by do nich przystąpić. Wystarczy mieć tytuł inżyniera, magistra bądź licencjata.

Młody człowieku, pamiętaj! Czas spędzony na uczelni to okres, kiedy można też dodatkowo rozwijać swoje kwalifikacje np. poprzez pracę w organizacjach uczelnianych bądź wolontariatach. Trzeba zagospodarować te pięć lat jak najlepiej.