Biuletyn firmowy

Zajrzyj na http://tinyurl.com/y6enqepd aby dowiedzieć się, kto przygotowuje biuletyn firmowy

Dobrze skonstruowany obraz firmy w odbiorze jej pracowników ma ogromne znaczenie dla jej dobrego działania. Budowanie przyjaznych relacji na linii pracodawca-zatrudnieni przyczynia się do wzrostu ich lojalności wobec organizacji. PR wewnętrzny, którego celem jest prowadzenie spójnej i budzącej zaufanie polityki informacyjnej wobec pracujących, może wykorzystywać liczne narzędzia. Należy do nich biuletyn firmowy.

Co określamy biuletynem firmowym

Biuletyn firmowy jest to magazyn kierowany do pracowników danej organizacji. To świetne narzędzie do budowania więzi między zatrudnionymi a firmą. Jest to też skuteczny sposób na optymalizację wewnętrznego PR. Biuletyny firmowe dają szansę organizacji na cementowanie społeczności pracowników, wzmacniają ich poczucie współuczestnictwa w życiu firmy oraz z powodzeniem informują.

Prawidłowo zaprojektowany biuletyn firmowy

Poprawnie skonstruowany biuletyn firmowy jest wartościowym narzędziem w rękach fachowców od wewnętrznego PR. Ważne jest, by zawierał treści zredagowane w profesjonalny sposób oraz wyglądał nie gorzej od dostępnych na rynku prasowym wydawnictw. Buduje to pozytywny wizerunek organizacji i daje szansę na prowadzenie polityki informacyjnej w interesujący sposób. Biuletyn firmowy powinien być przyjemny w czytaniu i oglądaniu, dzięki czemu może on być ciekawy także dla rodzin zatrudnionych i ich pozostałego otoczenia. Tworzy to dobrą atmosferę wokół organizacji, która może zaowocować wzrostem zaufania i motywacji zatrudnionych.

Nasze dane:
Pracownia Register
ul. Murarska 3c lok. 8
31-311 Kraków

Tel.: +48 12 265 85 50
Mob.: +48 503 342 656
E-mail: [email protected]