Przechowywanie i transport odpadów – kontenery stalowe

Znajdź kontenery rolkowe na ekombud.pl/kontenery-rolkowe/

Nie wszystkie śmieci powinny być wyrzucane do koszy na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to zwłaszcza tych, które są wytwarzane w czasie różnych prac budowlanych i remontów, jak również odrzutów industrialnych. Muszą one zostać odwiezione do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu sytuacjach mogą jednakże wyniknąć komplikacje powiązane z gromadzeniem oraz transportem śmieci. Żeby się przed nimi ustrzec, warto zaopatrzyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na odpady

Najprostsze kontenery otwarte są przeznaczone do magazynowania oraz transportu starych mebli, gruzu, opakowań i pokrewnych odpadów. Dodatkowo dostępne są również kontenery uszczelniane, które doskonale zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (między innymi tych generowanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne spojenia są także konieczne w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, jak trociny, wióry metalowe bądź granulaty. Proces ich załadunku usprawnia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najmniej problematyczne w transporcie są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla ekip sprzątających i firm budowlanych

Adresatami usług producentów kontenerów stalowych są rozmaite podmioty. Pośród nich można wymienić między innymi przedsiębiorstwa budowlane, firmy sprzątające oraz parające się opróżnianiem mieszkań, a także wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się firmy oferujące usługi wywozu odpadów o niestandardowych gabarytach i gruzu. Udostępniają je one klientom, a po wypełnieniu przewożą do punktu legalnego ich składowania bądź recyklingu.

Nasze dane:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]