Badania operatorów – dlaczego są obowiązkowe?

Zleć badania operatorów Bielsko Biała na http://www.testypsychologiczne.com.pl/badania-operatorow/.

Gdy mowa o badaniach psychologicznych i psychotechnicznych, zwykle łączymy z nimi kierowców, ale nie są oni jedyną grupą zawodową, która musi je wykonać. Obowiązek ten regulacje nakładają też na operatorów dźwigów, koparek, wózków i podobnych maszyn. Dlaczego jest taka potrzeba i na czym badania tego typu polegają?

Dlaczego badania operatorów są obowiązkowe?

Prawo precyzyjnie wskazuje, które grupy zawodowe muszą zrobić badania psychologiczne i psychotechniczne. Są to przede wszystkim zawody, w których dobra sprawność psychofizyczna ma znaczenie dla bezpieczeństwa – samego pracownika i innych osób. Poza tym, jeśli chodzi o warunki, w których korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, dość często zdarzają się wypadki, a większość z nich spowodowana jest błędem człowieka, czyli złą koncentracją, złym widzeniem czy niedostatecznie szybką reakcją. Zdolności te spadają wraz z wiekiem, a także wskutek pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej właśnie należy, i z tego powodu przeprowadzanie tego rodzaju testów jest wymagane.

Na czym polegają badania operatorów?

Testy, którym poddaje się operatorów i kierowców, dotyczą w znacznej mierze tego samego. Kontroluje się przede wszystkim wzrok, nie tylko ogólnie, ale także jeśli chodzi o umiejętności wzrokowo – ruchowe oraz widzenie po zmierzchu, a ponadto zdolność oceny odległości, prędkość reakcji oraz poziom koncentracji. Ważna jest też przerzutność uwagi. Badania wykonuje się, odpowiadając na pytania testowe TAK lub NIE, stosowana jest także specjalna aparatura. Zazwyczaj nie zabierają one więcej czasu niż 0,5 godziny.
Jeśli chodzi o to, jak długo wyniki zachowują ważność, to jest to zależne przede wszystkim od wieku osoby, której dotyczą. Zwykle są to trzy-cztery lata, zaś w przypadku osób powyżej 50 roku życia – jeden-dwa lata.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]