Badania psychologiczne kierowców – kto musi je wykonać?

Więcej informacji o badaniach psychologicznych kierowców Bielsko Biała - zajrzyj tu

Przepisy prawne zobowiązują niektórych kierowców do zrobienia badań psychologicznych i psychotechnicznych. Czym one są i kto ma obowiązek je wykonać?

Badania psychologiczne kierowców – komu potrzebne?

Nie wszyscy kierowcy zobowiązani są poddawać się takim testom. Są one wymagane w przypadku dla instruktorów nauki jazdy oraz egzaminatorów, kierowców tramwajów oraz pojazdów uprzywilejowanych, przedsiębiorców dokonujących przewozów drogowych. Łatwo zauważyć zatem, że są to badania niezbędne w przypadku kierowców zawodowych. Kierowców „zwykłych” mogą dotyczyć jedynie wówczas, gdy zostaną oni skierowani na nie przez stosowne instytucje – czyli przykładowo przez Policję – po doprowadzeniu do poważnego wypadku.
Celem badań jest skontrolowanie osobowości, sprawności psychomotorycznej i sprawności umysłowej kierowcy, co ma na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa jemu i innym uczestnikom ruchu drogowego oraz niedopuszczenie do wypadków, jakie mogą być skutkiem na przykład nieuwagi czy zbyt wolnych reakcji.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Badania, jakim poddaje się kierowców, nie są skomplikowane. Polegają zbadaniu reakcji psychomotorycznych z zastosowaniem specjalnej aparatury. Podczas badań znaczenie ma wiek kierowcy, ponieważ badane zdolności obniżają się wraz z wiekiem, a więc trzeba przyjąć odpowiedni punkt odniesienia.
Jeżeli chodzi o ważność testów, to badania kierowców zwykle przeprowadza się co pięć lat, ale gdy mają więcej niż 60 lat – co 30 miesięcy, natomiast kierowcy pojazdów uprzywilejowanych, którzy mają ponad sześćdziesiąt pięć lat, zobowiązani są wykonywać badania każdego roku.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]