Badania psychologiczne kierowców – przebieg testów

Badania psychotechniczne Kęty - usługi dostosowane do waszych potrzeb.

Badania psychotechniczne kierowców są przeprowadzane w specjalistycznych pracowniach diagnostycznych. Są one bardzo istotne w kontekście bezpieczeństwa na drogach – dzięki nim można wyeliminować osoby, które nie powinny prowadzić pojazdów. Jak wyglądają badania i co konkretnie weryfikują? Jakie urządzenia są używane w trakcie badań?

Badania psychologiczne kierowców – grupy osób badanych

Badaniom psychotechnicznym poddawanych jest kilka grup kierowców. Pierwszą z nich są osoby starające się o zdobycie uprawnień zawodowych, np. kategorii D. Do testów podchodzą też kierowcy, którzy spowodowali wypadek i starają się o przywrócenie uprawnień. Dodatkowo badania psychologiczne powinni przechodzić również kierowcy pojazdów przewożących wartości pieniężne oraz egzaminatorzy szkół jazdy. Badania psychologiczne kierowców zawodowych, którzy nie przekroczyli 60 lat są ważne przez 5 lat.

Badania psychologiczne kierowców – sprawdzają podzielność uwagi

Badanie psychologiczne składa się z dwóch etapów. W pierwszej kolejności kandydaci podchodzą do rozwiązywania testu. Na tym etapie weryfikowana jest umiejętność koncentracji, przerzutność uwagi, dokładność działania, a także cechy osobowości czy poziom lęku. Osoby poddawane badaniom muszą między innymi ustosunkować się do pytań dotyczących ich cech charakteru czy wskazać brakujący element. Kolejną fazą badań psychologicznych jest część aparaturowa, która weryfikuje głównie widzenie o zmierzchu, reakcję na olśnienia i umiejętność oceny prędkości innych pojazdów. Na tym etapie wykorzystuje się m.in. wirometr, stereometr oraz równoważnię. Badania polegają przykładowo na naciskaniu odpowiednich przycisków i weryfikowaniu, jak osoba badana reaguje na oślepienie światłem.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]