Badania wysokościowe – czym są?

Zamów badania wysokościowe Bielsko na www.testybielsko.pl.

Psycholog to osoba, o której bardzo dużo osób nie ma za dobrego zdania. Mnóstwo z nas sądzi, że zajmuje się jedynie odkrywaniem relacji badanych pacjentów z innymi ludźmi. Okazuje się jednak, że wiedza psychologa stanowi nieocenioną pomoc przy określaniu zdolności do wykonywania określonych prac. I tak, badania psychologiczne wykonywane są m.in w przypadku osób planujących podjąć pracę na wysokościach.

Badania wysokościowe: o co w nich chodzi?

Badania wysokościowe praktycznie wcale nie różnią się od tych, jakim poddawani są osoby chcące wykonywać zawód kierowcy zawodowego. Podstawę stanowią testy inteligencji, osobowościowe, temperamentalne. Ich znaczącym uzupełnieniem są testy aparaturowe, z pomocą których można ocenić chociażby zdolność do koncentracji uwagi i szybkość reakcji. Stawiając na testy aparaturowe jesteśmy w stanie określić czy dana osoba w wystarczający szybki sposób zareaguje na to, co zadzieje się podczas pracy. Do wykonywania tych testów psycholog wykorzystuje takie urządzenia, jak stereometr, wirometr oraz aparat krzyżowy. To proste urządzenia, które dostarczają wielu informacji na temat osoby badanej. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa zawsze obejmują też wywiad psychologiczny. W jego trakcie osoba badana powinna być z psychologiem w stu procentach szczera. Przekazywanie fałszywych informacji niczemu nie służy.

Badania wysokościowe – kto może je wykonywać?

Nie każdy psycholog uprawniony jest do wykonywania badań wysokościowych. Uprawnionymi do ich przeprowadzania są ci specjaliści, którzy mają za sobą studia podyplomowe z psychologii transportu. Posiadają oni tak wiedzę, jak i umiejętności do przeprowadzania tego rodzaju badań. Badania wysokościowe prowadzone przez psychologa nie nakładają konieczności żadnego specjalnego przygotowania. Trzeba tylko pamiętać o zabraniu ze sobą okularów, jeśli o obowiązku ich noszenia zadecydował okulista.

Nasze dane:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]