Chroń budynek przed wilgocią – o hydroizolacji fundamentów

Zabezpieczenie fundamentów przed negatywnym oddziaływaniem wody, wilgoci i wyziębienia jest jednym z najistotniejszych faz budowy solidnego, bezpiecznego budynku. Wilgoć penetrująca mury z czasem spowoduje osłabienia ich konstrukcji, a wykwity grzybów oraz pleśni z biegiem czasu odbiją się negatywnie na samopoczuciu mieszkańców.

Komu powierzyć wykonanie izolacji fundamentów?

Projektując budowę obiektu, warto zlecić opracowanie najlepszego sposobu hydroizolacji profesjonalistom, którzy mają wieloletnią praktykę nie tylko w zabezpieczaniu przed wilgocią nowych budynków, ale również w przywracaniu hydroizolacji w tych już istniejących. Mają oni wiedzę, jakich błędów unikać oraz jakie technologie i materiały hydroizolacyjne sprawdzą się dobrze w danym przypadku. Wszak użycie należytych technologii izolacji fundamentów może różnić się zależnie od tego, czy planowane jest wykonanie ścian i ław fundamentowych, fundamentów z bloków betonowych czy też osadzenie budowli na płycie fundamentowej. Kluczowa jest również drobiazgowa analiza warunków wodnych na terenie, na którym zamierzana jest budowa. Za jej pomocą można zbadać czy nieodzowna jest izolacja przeciwwilgociowa (wykonywana na gruntach, w które woda ekspresowo wsiąka i nie spiętrza się w pobliżu fundamentów) czy może przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się groźba podtopień lub podłoże jest na tyle spoiste, iż po deszczu fundamenty mogą dłuższy czas stać w wodzie).

Sposoby zabezpieczenia fundamentów

Zależnie od typu fundamentów, do ich protekcje przed wilgocią wykorzystuje się odmienne metody. Płytę fundamentową, na której z reguły stawia się budowle tam gdzie jest wyższy poziom wód gruntowych, można izolować od spodu przygotowując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową betonową ścianę fundamentową można pokryć warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najlepiej nanieść ją zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian murowanych najlepiej sprawdzi się wykorzystanie izolacji pionowej i poziomej, która zatrzyma kapilarne przenikanie wody przez mury.

Wykonawstwo hydroizolacji fundamentów także należy zlecić profesjonalistom, ponieważ kardynalnym błędem mniej doświadczonych ekip jest lekceważenie wytycznych wyszczególnionych w projekcie wykonawczym (między innymi tych dotyczących warunków i metod aplikacji materiałów izolacyjnych) lub wykorzystanie ich tanich substytutów, nie mających analogicznych własności wodochronnych. Niewłaściwe ukończenie prac czy zastosowanie materiałów nieadekwatnych do poziomu obciążenia wilgotnością może skutkować, iż będzie ona nieefektywna.