Hydroizolacja tarasu czy piwnicy – komu zlecić jej zaplanowanie?

W trakcie budowy dowolnego obiektu, niezależnie czy jest to dom jednorodzinny czy biurowiec, już na etapie projektowania trzeba zadbać o odpowiednie zabezpieczenie budowli przed wilgocią. Woda, która z czasem może przedostać się do niepoprawnie lub w ogóle niezabezpieczonych murów obniży ich trwałość i zdolność do izolacji cieplnej, a także spowodować rozrost szkodliwych dla zdrowia pleśni i grzybów.

Które elementy budowli należy chronić hydroizolacją?

Do najistotniejszych elementów, jakie powinno się zabezpieczyć przed wilgocią należą głównie piwnice, fundamenty, balkony, dachy i tarasy zielone, a więc te części konstrukcji, które mają bezpośredni kontakt z opadami atmosferycznymi bądź wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu winna być poprzedzona odpowiednią ekspertyzą i konsultacją z rzeczoznawcami, którzy podpowiedzą, jakie elementy wymagają ochrony przed wilgocią i jakiej technologii powinno się użyć w stosunku do poszczególnych segmentów konstrukcji. Na przykład, na ścianie fundamentowej z betonu wykonuje się izolację przeciwwodną, nanosząc na nią powłokę uszczelniającej wyprawy cementowej (najlepiej i z zewnątrz i od środka), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W solidnych ścianach z dziurawki, cegły czy pustaka wypalanego rekomenduje się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wilgoci. Natomiast tarasy hydroizoluje się wielowarstwowo, pamiętając o tym, by każda warstwa posiadała spadek przeciwdziałający gromadzeniu się wody między nimi i odprowadzający ją do kanału. Podobnie hydrolizuje się także balkony.

Hydroizolacja – komu ją powierzyć?

Kluczowe jest, aby projektowanie hydroizolacji, zlecić doświadczonej ekipie, mającej wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu prac hydroizolacyjnych. Deweloperzy, inwestorzy i generalni wykonawcy skorzystają na współpracy ze zawodowcami w trakcie prac związanych z hydroizolacją stropów i tarasów, uszczelnianiem zbiorników, przemysłowych obiektów żelbetowych oraz budowli w systemie „białej wanny”, a także montażem węży iniekcyjnych, taśm PVC, uszczelek pęczniejących czy taśm dylatacyjnych. Z kolei na zamówienie zarządców ukończonych już budynków zespół ekspertów od hydroizolacji zajmie się między innymi naprawą, uszczelnieniem oraz inwentaryzacją przecieków wody, reperacją tarasów i balkonów, uszczelnieniem podszybii windowych oraz wzmocnieniem gruntów pod fundamentami.