Na cenę tłumaczeń ma wpływ wiele czynników – sprawdź jakie

Zainteresowany cennikiem tłumaczeń z języka ukraińskiego? Zajrzyj w to miejsce.

Na skuter otwarcia się naszego kraju na biznes z całego świata wzrósł popyt na usługę przekładu. Dzień w dzień polskie biura tłumaczeń realizują setki zwykłych i uwierzytelnionych translacji na mniej bądź bardziej znane języki, zarówno na zlecenie firm, jak i osób prywatnych.

Mimo, iż w sieci bez trudu można znaleźć bezpłatne platformy do translacji, jeszcze przez dekady nie wyręczą one doświadczonych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich oferty jest często obligatoryjne, przykładowo gdy musimy dostarczyć uwierzytelnione tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich przypadkach zastanawiamy się, jak wstępnie obliczyć cenę przekładu. Co zatem wpływa na koszt tłumaczeń?

Czynniki wpływające na cenę przekładu

Ostateczną cenę translacji dokumentu kształtują poniższe elementy:
1. Kierunek translacji. Tłumaczenie na język polski jest co do zasady o kilkadziesiąt procent tańsze aniżeli przekład w drugą stroną.
2. Język, na który lub z którego chcemy przetłumaczyć dokument. Przekład z szeroko znanych języków germańskich (angielski, holenderski) albo romańskich (francuski, portugalski) będzie zwykle tańszy aniżeli translacja z rzadziej spotykanych pośród tłumaczy języków słowiańskich (m.in. ukraińskiego, rosyjskiego, bułgarskiego) bądź wschodnioazjatyckich (koreańskiego, japońskiego).
3. Termin wykonania tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, gdy zamawiamy coś “ekspresowo” powinniśmy przygotować się na wyższe ceny.
4. Poziom skomplikowania tłumaczenia bądź tematyka dokumentu. Translacja prac dyplomowych, opracowań medycznych bądź umów handlowych wyceniana jest wyżej, gdyż tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością słownictwa charakterystycznego dla konkretnej specjalizacji, ale także stosowną wiedzę, aby poprawnie rozumieć tekst wyjściowy i nie popełnić przy przekładzie karygodnych pomyłek.

Przekład uwierzytelniony a zwykły

Wypada dodać, że tłumaczenie wszelkiego typu dokumentów jak prawo jazdy bądź świadectwa szkolne (dyplom licencjata, certyfikat ukończenia kursu), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie potwierdza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, gdzie przypisuje mu indywidualny numer oraz oznacza czy przekład powstał z oryginału, odpisu lub kopii. Tłumacze przysięgli często posiadają stały cennik za translację najpopularniejszych dokumentów tożsamości oraz świadectw, natomiast w przypadku konieczności realizacji tłumaczenia uwierzytelnionego innych pism, cenę usługi wylicza się co do zasady od długości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w tłumaczeniu poświadczonym jest to 1125 znaków.

Nasze dane:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]