Ochrona osób i mienia

Na http://bit.ly/2yi1jAp sprawdzisz, kto oferuje ochronę Kraków.

Sposobów zabezpieczania osób i mienia jest bardzo dużo. Wśród nich znajduje się wybranie usług agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy tego rodzaju agencji najczęściej decydują się korzystać urzędy oraz właściciele przedsiębiorstw. Przybywa także osób prywatnych, które z pomocą profesjonalistów chcą chronić swój dobytek.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto zdecydować się na usługi agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przytrafić właścicielowi przedsiębiorstwa podczas, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w firmie, ale także w urzędzie. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można istotnie utrudnić, stawiając na antywłamaniowe okna oraz drzwi. Można także wykorzystać instalację alarmową. Wszystkie wymienione zabezpieczenia bez wątpienia utrudnią włamywaczom dostanie się do środka budynku. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale także klientom czy zatrudnionym w nich pracownikom, można zapewnić, korzystając z usług oferowanych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć rozmaite zadania. Mogą oni objąć ochraniany budynek obejmującym całą dobę monitoringiem, mogą również patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które zauważono w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – pozytywne strony dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników powinien każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, w której zatrudnione są osoby niepełnosprawne, może natomiast otrzymać status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które zdecydują się na nadzór znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez tego rodzaju agencję, mają prawo do skorzystania z ulg na składki na PFRON. Ulga ta może sięgać nawet 65 procent. W efekcie w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić całkiem wysokie kwoty.

Nasze dane:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]