Projekty budowlane – jak uporać się z urzędem?

Masz trudności z wykonaniem projektów budowlanych Kraków? Zleć to profesjonalistom.

Ciężko wyobrazić sobie ważniejszą inwestycję niż wzniesienie domu. Warto przy tym zdać sobie sprawę, iż nie jest to łatwe wyzwanie, a szczególne problemy wiążą się z dopełnieniem rozmaitych urzędowych spraw. W pierwszej kolejności powinniśmy otrzymać pozwolenie na budowę – zostanie ono zatwierdzone, kiedy przedstawimy projekt budowlany. Projekt musi być stworzony przez architekta, a jego zawartość określają właściwe przepisy. Co zatem powinno się w nim znaleźć? Zachęcamy do przeczytania krótkiego poradnika.

Co powinno się znaleźć w projektach budowlanych?

Najistotniejszym elementem projektu budowlanego jest plan zagospodarowania działki. Dokument powinien zostać opracowany na odpowiedniej mapie zatwierdzonej przez geodetę i posiadać rozmieszczenie istniejących i wznoszonych obiektów , a także instalacji gazowych i wodociągowych. W planie zagospodarowania powinny znaleźć się również dane o miejscu przechowywania odpadów, rozmieszczeniu zieleni czy ogrodzeniu. Projekty budowlane muszą poza tym zawierać projekty wznoszonych obiektów i nierzadko także oświadczenia firm dystrybuujących media. W szczególnych przypadkach konieczne okaże się także zawarcie wyników badań podłoża.

Po co są projekty budowlane?

Jak już napisaliśmy, projekty budowlane będą niezbędne do tego, by otrzymać pozwolenie na budowę. Pamiętajmy, iż nasza inwestycja powinna przebiegać według planu ustalonego w owym projekcie, zaś wszelkie niedopatrzenia będą przyczyną jej niezatwierdzenia.

Nasze dane:
Joanna Kłusak Architekt
ul. Domki 17/1
31-519 Kraków

Mob.: +48 668 648 646
E-mail: [email protected]