Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – do czego jest upoważniony?

tłumaczenia rosyjski Kraków, tłumaczenia rosyjski Kraków

Ostatnie lata to okres napływu do Polski pracowników i studentów ze Wschodu. Najwięcej jest między nimi Ukraińców oraz Rosjan. To sprawia, że wzrósł popyt na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – głównie rosyjskiego, którym posługuje się też ogromna część Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, dysponujących uprawnieniami do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te w głównej mierze są niezbędne do rozpoczęcia nauki lub pracy w Polsce.

Tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego – w jakich przypadkach są konieczne?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do tłumaczenia wszelkiego typu oficjalnych zaświadczeń wydanych przez urzędy z Ukrainy, Rosji, Białorusi czy Kazachstanu. Należą do nich m.in. akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, świadectwa ukończenia szkół i maturalne, prawa jazdy oraz dowody osobiste, a także dyplomy potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, rejestracji pojazdów czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – jak nim zostać?

Ważność tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym leży wielka odpowiedzialność. Z tej przyczyny, aby wykonywać ten zawód, należy otrzymać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien ukończyć studia lingwistyczne, a następnie zdać egzamin państwowy potwierdzający jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest dodatkowo posiadanie obywatelstwa UE oraz pełna zdolność prawna.

Nasze dane:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]