Warsztaty z ochrony danych osobowych – kto powinien przejść?

Podstawowym oficjalnym dokumentem w naszym kraju, który dotyczył sprawy danych osobowych była Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, jaka zaczęła obowiązywać w 1997. Również obecnie definiuje ona ów termin i omawia, jak powinniśmy ich używać. Według dokumentu dane osobowe to każde dane, które pozwalają na rozpoznanie danego człowieka bez skomplikowanych wysiłków. Do danych osobowych zaliczyć możemy zatem nazwisko i imię, miejsce zamieszkania czy datę urodzenia, ale również tak zwane dane wrażliwe – między innymi wiadomości o wyznaniu, ewentualnych sprawach sądowych czy stanie zdrowia. O ich bezpieczeństwo warto zatroszczyć się tym bardziej, iż dzięki nowym technologiom ich pozyskanie oraz wykorzystanie okazuje się banalnie łatwe.

Szkolenie z ochrony danych osobowych dla przedsiębiorstw

Dane osobowe pozyskują każdego typu przedsiębiorstwa. Niektóre dysponują tylko danymi ich pracowników, inne zaś mają dojście również do danych klientów. We wszystkich przypadkach pracownicy, którzy mają do nich dostęp muszą ukończyć specjalne kursy z ochrony danych osobowych, dzięki którym dowiedzą się, w jaki sposób zapewnić im bezpieczeństwo. Okazuje się to bardzo istotne, bowiem po zauważeniu błędów GIODO może nałożyć dotkliwe kary – po pierwsze finansowe, lecz w niektórych przypadkach także więzienia.

Na czym polega szkolenie z ochrony danych osobowych?

Kurs z ochrony danych osobowych jest adresowane do wszelkich pracowników zarządzających takimi danymi – będą to między innymi specjaliści z HR, do spraw rekrutacji lub archiwów. W jego koszty zaliczają się również broszury dydaktyczne, za pomocą których kursanci łatwiej przysposobią wiedzę. Po ukończeniu szkolenia, podczas którego nauczą się, jak zapewnić bezpieczeństwo informacji, uczestnicy dostają specjalne świadectwa. Szkolenia z ochrony danych osobowych nie zajmują dużo czasu – zwykle kończą się tego samego dnia.